جام ملت ها

۰۱دی
دوره “بزن و در رو” در فوتبال تمام شده است!

دوره “بزن و در رو” در فوتبال تمام شده است!

بام نیوز: پرسپولیس از کمک داور ویدیویی ضربه خورد چون هنوز نحوه بازی کردن زیر نظر ۲۳ دوربین شاهد و ناظر را بلد نیست و بازیکن فکر می‌کند امکان فریب داور مسابقه وجود دارد.