جام ملی

۲۱شهریور
یک‌ نقره و یک برنز نتیجه آزادکاران ایران در ۵ وزن نخست جام مدوید

یک‌ نقره و یک برنز نتیجه آزادکاران ایران در ۵ وزن نخست جام مدوید

بام نیوز: در پایان رقابت‌های ۵ وزن نخست کشتی آزاد جام مدوید، نمایندگان ایران صاحب یک نقره و یک برنز شدند.