جاناتان کریسون

۰۶اسفند
برگزاری دوره‌های آموزشی توسط دو مربی فرانسوی کوهنوردی با اسکی در ایران

برگزاری دوره‌های آموزشی توسط دو مربی فرانسوی کوهنوردی با اسکی در ایران

انجمن پزشکی کوهستان ایران: دوره‌های آموزشی توسط دو مربی فرانسوی کوهنوردی با اسکی در ایران برگزار شد.

۰۳اسفند
برگزاری دوره‌های آموزشی توسط دو مربی فرانسوی کوهنوردی و اسکی در «ایران»

برگزاری دوره‌های آموزشی توسط دو مربی فرانسوی کوهنوردی و اسکی در «ایران»

بام نیوز: دو مربی کوهنوردی و اسکی به نام‌های «هلیاس میلریو» و «جاناتان کریسون» وارد کشورمان شدند.