جانوران وحشی

۲۸آذر
ایران، استان گلستان، روستای درازنو

ایران، استان گلستان، روستای درازنو

بام نیوز: روستای درازنو از روستاهای استان گلستان ایران است.

۲۳مرداد
رفتار گردشگران در جوامع روستایی

رفتار گردشگران در جوامع روستایی

بام نیوز: به دلیل عدم توجه گردشگران و عدم شناخت و آگاهی آنان از جوامع کوچک روستایی شاهد افزایش تنش بین مردم روستاها و گردشگران هستیم. در تایید این نکته می‌توان تعداد روستاهایی که درب ورودی خود را به روی گردشگران بسته‌اند را نام برد و اینکه تعداد این روستاها رو به گسترش است.