جانپاه

۳۰اردیبهشت
دوست خوب کوهنوردم سلام

دوست خوب کوهنوردم سلام

بام نیوز: خسارت مالی برای همان چندده هزارتومانی که برای خریدرنگ پرداختی۔ خسارت زیست محیطی به واسطه دست بردن درنمای طبیعت وزشت کردن مناظرزیبای محیط بادستخط غالبا نه زیبای شما۔