جانپناه امیری

۲۴آذر
جانپناه امیری چگونه ساخته شد؟

جانپناه امیری چگونه ساخته شد؟

بام نیوز: 27 سال پیش در چنین روزی مهندس امیری ساعت ۶ صبح جهت صعود قله توچال از منزل خارج می شود و در برگشت در منطقه سنگ سیاه به علت باد و بوران شدید زمین گیر می شود و از دنیا می رود.

۲۶اسفند
تصویر از نجات بانوی ۳۰ ساله

تصویر از نجات بانوی ۳۰ ساله

بام نیوز: تصویر از نجات بانوی ۳۰ ساله ایی که روز جمعه راهی کوهستان مسیر شیر پلا، جانپناه امیری شده بود.