جانپناه تخت فریدون

۲۴مرداد
انتقال دو کوهنورد مصدوم از کوه دماوند

انتقال دو کوهنورد مصدوم از کوه دماوند

انجمن پزشکی کوهستان ایران: انتقال دو کوهنورد مصدوم از موقعیت یال شمال شرقی کوه دماوند (جانپناه تخت فریدون).