جانپناه سیمرغ

۲۰شهریور
پیکر کوهنورد مشهدی پیدا شد

پیکر کوهنورد مشهدی پیدا شد

بام نیوز: کوهنورد مشهدی روز جمعه به تنهایی به پناهگاه آمده و روز شنبه دو کوهنورد تهرانی ساعت پنج صبح از پناهگاه سیمرغ به قصد قله حرکت می کنند و از اینکه کوهنورد مشهدی چه ساعتی از پناهگاه خارج شده، اطلاع نداشته اند.