جانپناه های شیرباد

۲۳تیر
نظر یکی از دوستان در خصوص رفتار برخی افراد در جانپناه های کشور

نظر یکی از دوستان در خصوص رفتار برخی افراد در جانپناه های کشور

انجمن پزشکی کوهستان ایران: از تخریب پناهگاه کول جنوی لرستان تا اشغال و تصرف و زباله دانی کردن جانپناه های شیرباد و بینالود توسط علف جمع کن ها و بعضا چوپانان و موتورسوارانی که نصف شب با صدای ناهنجار باعث مزاحمت کوهنوردان که به امید بیدار شدن صبح زود و صعود میشوند.