جانپناه کارگر

۱۷اسفند
جانپناه کارگر

جانپناه کارگر

بام نیوز: جانپناه کارگر ( کلبه سنگی ) با وسعت ۱۰ متر مربع نخستين جان پناه سنگي بنا شده در کوه هاي البرز است که بر فراز قله توچال و در جوار جانپناه اردلان قرار دارد.