جانپناه کام اژدها

۱۱اردیبهشت
تراورس بیستون از مسیر سه‌پله تا مسیر ابر مرد توسط ایلامی ها

تراورس بیستون از مسیر سه‌پله تا مسیر ابر مرد توسط ایلامی ها

بام نیوز:کوهنوردان ایلامی در یک برنامه از پیش تعیین شده مسیر تراورس بیستون را پیمودند.