جانگمو شرپا

۲۶اردیبهشت
خوش شانس‌ترین بیمار کرونایی

خوش شانس‌ترین بیمار کرونایی

بام نیوز: چندروز پس از ورود به تیم بحرین  به کمپ اصلی اورست ، شرپای با‌تجربه این تیم جانگمو با سابقه ۱۶ صعود اورست در میان حیرت همنوردانش بدلیل بیماری ارتفاع به کاتماندو منتقل شد.