جان باختگان

۱۷بهمن
کاشت ۱۲ نهال در کلکچال

کاشت ۱۲ نهال در کلکچال

بام نیوز: انجام یک حرکت فرهنگی به یاد جان باختگان حادثه کلکچال صورت گرفت.