جان هانت

۰۲تیر
سالروز تولد جان هانت

سالروز تولد جان هانت

بام نیوز: «جان هانت» هنگامی که دعوت غافلگیرانه برای هدایت تیم به اورست را دریافت کرد، در ستاد عالی نیروهای متفقین استخدام شده بود.