جاودانگی

۲۹دی
جاودانگی شِرپا‌ها در تاریخ کوهنوردی دنیا

جاودانگی شِرپا‌ها در تاریخ کوهنوردی دنیا

بام نیوز: شرپا‌ها با صعود زمستانه به قله k۲ تاریخ ساز شدند.