جایزه کلنگ طلایی

۲۳خرداد
شیسپار

شیسپار

بام نیوز: نخستین صعود شیسپار در سال ۱۹۷۴، توسط اکسپدیشن آکادمیک لهستان-آلمان به سرپرستی «یانوش کورجاب» رقم خورد.