جایگاه چهارم

۰۱شهریور
محیا دارابیان در جایگاه چهارم ماده سرعت رقابت‌های سنگنوردی جوانان جهان

محیا دارابیان در جایگاه چهارم ماده سرعت رقابت‌های سنگنوردی جوانان جهان

بام نیوز: محیا دارابیان در ماده سرعت مسابقات سنگنوردی جوانان جهان در جایگاه چهارم قرار گرفت .