جدا شدن ناخن

۱۴اردیبهشت
جدا شدن ناخن شست پا از بستر آن در کوهنوردی

جدا شدن ناخن شست پا از بستر آن در کوهنوردی

بام نیوز: ممکن است جدا شدن ناخن از بستر خود بارها تکرار شود و این مشکل باز هم به وجود آید. البته این موارد بیشتر در افرادی به وجود می آید که از کفش تنگ استفاده می کنند و ناخن شست در معرض ضربه های متوالی در حین برنامه قرار می گیرد.