جدول کالری

۰۵اردیبهشت
پروژه عیب یابی مسیر حجم عضلانی

پروژه عیب یابی مسیر حجم عضلانی

بام نیوز: درست مثل کاری که برای کالری ها توصیه کردیم باید یک هفته برای پروتئین هم انجام دهید. مصرف روزانه ۱۸۰ الی ۲۰۰گرم پروتئین را هدف بگذارید.این مقدار برای عضله سازی خیلی خوب است.