جرج مالوری

۱۹خرداد
یادآور روز ناپدید شدن «جرج مالوری» و همنوردش «اندرو ایروین» در اورست

یادآور روز ناپدید شدن «جرج مالوری» و همنوردش «اندرو ایروین» در اورست

بام نیوز: "آنچه ما از این ماجراجویی بدست می‌آوریم لذت محض است؛ و لذت در واقع نهایت زندگی‌ست؛ ما برای خوردن و ثروت‌اندوزی زندگی نمی‌کنیم..."

۱۳اردیبهشت
آیا مالوری  و اروین نخستین صعود کنندگانِ  اورست  هستند

آیا مالوری  و اروین نخستین صعود کنندگانِ  اورست  هستند

بام نیوز: ۲۲ سال پیش در چنین روزی پیکر جرج مالوری انگلیسی پس از ۷۵ سال در ارتفاع ۸۱۵۵ متری  اورست  چین توسط کنراد آنکر کوه‌نورد مشهور آمریکایی، پیدا شد.