جردن باروز

۳۰شهریور
اتحادیه جهانی کشتی: ستاره‌های جوان قهرمانی باروز را تهدید می‌کنند؟

اتحادیه جهانی کشتی: ستاره‌های جوان قهرمانی باروز را تهدید می‌کنند؟

بام نیوز: اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی در خصوص حضور جردن باروز در مسابقات نروژ و چالش‌های پیش رو پرداخت.