جرزی کاکوشکا

۱۸تیر
اولین صعود در چنین روزی، ۸ جولای ۱۹۸۶؛ K2 از طریق رخ جنوبی یا “خط لهستانی‌ها”.

اولین صعود در چنین روزی، ۸ جولای ۱۹۸۶؛ K2 از طریق رخ جنوبی یا “خط لهستانی‌ها”.

بام: در سال ۱۹۸۶ «جِرزی کاکُوشکا» و «تادئوژ پتروسکی» موفق به صعود مسیر مستقیم از رخ جنوبی K2 شدند.

۰۵فروردین
متولد ۲۴ مارچ ۱۹۴۸ «جرزی کاکوشکا»

متولد ۲۴ مارچ ۱۹۴۸ «جرزی کاکوشکا»

بام نیوز: جرزی کاکوشکا بزرگترین کوه‌نوردی است که تاکنون در این سیاره دیده شده است.

۲۹تیر
مسنر و کاکوشکا

مسنر و کاکوشکا

بام نیوز: راینولد مسنر مسیر پیوستن به باشگاه ۱۴x۸۰۰۰ متری را که خودش پایه‌گذار آن بود در سال ۱۹۷۰ و با صعود رخ روپال نانگاپاربات آغاز کرد.