جرزی کاکوشک

۲۲خرداد
پاسخ ویلیجکی به اتهامات کورتیکا

پاسخ ویلیجکی به اتهامات کورتیکا

بام نیوز: کریستف ویلیجکی: خطر در کوه‌نوردی ذاتی است. هر یک از ما قبول می‌کنیم که ممکن است براثر حادثه‌ای در کوهستان بمیریم.