جرعه آب

۰۱اردیبهشت
چگونگی درست نوشیدن در کوهنوردی و ورزش

چگونگی درست نوشیدن در کوهنوردی و ورزش

انجمن پزشکی کوهستان: جرعه و جرعه و مداوم آب و املاح بنوشید هرچه شدت ورزش و تعریق بیشتر باشد به آب و املاح بیشتری نیاز است. قبل از اینکه بدنتان دچار کمبود آب و املاح شود به فکر باشید .