جرقه

۱۰فروردین
رعد وبرق،آذرخش یا صاعقه

رعد وبرق،آذرخش یا صاعقه

بام نیوز:ازصاعقه بیشتر بدانیم/جریان برق صاعقه به اشیایی بر خورد می کند که از دیگر اشیائ پیرامون خود بلند تر وهادی تر باشد.