جرمی ستاگنتو

۳۰خرداد
تلاش جهت نخستین صعود کی ۱۳

تلاش جهت نخستین صعود کی ۱۳

بام نیوز: تیمی چهارنفره از کوه‌نوردان فرانسوی قصد نخستین صعود کوه «کی۱۳» را دارند.