جزایر سقطری یمن

۱۶شهریور
درخت خون اژدها یا خون سیاوشان

درخت خون اژدها یا خون سیاوشان

بام نیوز: درخت خون سیاوشان درختی است بومی جزایر سقطری یمن. این نام را به خاطر شیره سرخ‌رنگی که از آن می‌تراود به آن داده‌اند. نام‌های دیگر قدیی آن شیان و شیانه است.