جزایر قناری

۰۸مرداد
جزایر قناری یا کاناری اسپانیا

جزایر قناری یا کاناری اسپانیا

بام نیوز: قناری یا کاناری از ریشه لاتین به معنی سگ است و "گران کاناریا" سگ‌های بزرگ معنی می‌دهد (سومین جزیره بزرگ در بین جزایر قناری).