جزایر گوسفند

۱۰خرداد
جزایر زیبا و باشکوه فارو

جزایر زیبا و باشکوه فارو

بام نیوز: جزایر فارو (Faroe Islands) نام جزایر هجده گانه ای در شمال اروپاست که به عنوان یکی از مناطق خودگردان پادشاهی دانمارک شناخته می شود.