جزیرهٔ بحرین

۰۹بهمن
بحرین

بحرین

بام نیوز: جزیرهٔ بحرین از دیرباز جزو ایران بود. از سال ۱۵۲۲ تا ۱۶۰۲ میلادی، مدتی در اشغال پرتغالی‌ها قرار گرفت.