جزیره آزادی

۲۶بهمن
آمریکا، نیویورک، مجسمه آزادی

آمریکا، نیویورک، مجسمه آزادی

بام نیوز: ساخت مجسمه آزادی با ۴۶ متر ارتفاع توسط آرشیتکت فرانسوی در ۱۸۷۵ آغاز شد و در ۱۸۸۴ به پایان رسید.