جزیره آواهو

۱۷خرداد
جزیره آواهو/ هاوایی

جزیره آواهو/ هاوایی

بام نیوز: جزیره‌ای در هاوائی، یکی از بهترین مقاصد سفر در سال ۲۰۱۸ در لیست نشنال جئوگرافی، است.

۰۲اردیبهشت
جزیره آواهو/هاوایی

جزیره آواهو/هاوایی

بام نیوز: اوآهو، جزیره‌ای در هاوائی، یکی از بهترین مقاصد سفر در سال ۲۰۱۸ در لیست نشنال جئوگرافی، است.