جزیره بزرگ جهان

۱۳آذر
کشور ایرلند

کشور ایرلند

بام نیوز: جزیرهٔ ایرلند سومین جزیرهٔ بزرگ اروپا و بیست و دومین جزیره بزرگ جهان است .