جزیره خوک

۲۱اردیبهشت
جزیره خوک ها در باهاماس یا باهاما

جزیره خوک ها در باهاماس یا باهاما

بام نیوز: جزیره خوک‌‌ها که نام خود را از گروه خوک‌های وحشی‌ ساکن در جزیره گرفته، جزیره‌ای خالی از سکنه در باهاما است.