جزیره رنگالی

۳۰دی
رستوران زیر دریا، جزیره رنگالی در کونراد مالدیو

رستوران زیر دریا، جزیره رنگالی در کونراد مالدیو

بام نیوز: غذای خود را در عمق 5 متری از سطح اقیانوس و بر روی صخره های مرجانی میل کنید.