جزیره ساردینیا

۰۹اسفند
جزیره ساردینیا ایتالیا

جزیره ساردینیا ایتالیا

بام نیوز: جزیره ساردینیا یکی از جزایر زیبای ایتالیاست که البته یک جزیره خودمختار محسوب می شود.