جزیره سورنتین

۰۲اردیبهشت
ساحل آمالفی ایتالیا

ساحل آمالفی ایتالیا

بام نیوز: ساحل آمالفی ایتالیا یکی از زیبا ترین و دیدنی ترین شهر های ایتالیا محسوب می شود که در قسمت جنوبی ساحل شبه جزیره سورنتین واقع در استان سالرنو و همچنین در بخش جنوبی ایتالیا می باشد.