جزیره سُقطرا

۰۲اردیبهشت
جزیره سُقطرا

جزیره سُقطرا

بام نیوز: سُقطرا یا به زبان عربی سُقطری، جزیره‌ای سراسر شگفتی و بکر در کشور یمن است.