جزیره سیراگائو

۲۲مهر
فیلیپین، جزیره سیراگائو، هتل نی پالاد

فیلیپین، جزیره سیراگائو، هتل نی پالاد

بام نیوز: جزیره سیراگائو یکی از جزایر زیبا ولی دور افتاده فیلیپین که پر از زیبایی های طبیعی مختلفه.