جزیره علی بی

۰۹شهریور
کوندا شگفت انگیزترین جزیره در ترکیه

کوندا شگفت انگیزترین جزیره در ترکیه

بام نیوز: جزیره جوندا یک اقامتگاه زیبای ساحلی است و با نام جزیره علی بی نیز شناخته می شود.