جزیره نخیلو

۲۱اردیبهشت
جزیره نخیلو/بهشت پرندگان

جزیره نخیلو/بهشت پرندگان

بام نیوز: جزیره نخیلو، بهشت پرندگان در استان بوشهر از نادرترین جزایر جهان و بی‌نظیرترین جزیره خاورمیانه در زمینه زادآوری پرندگان مهاجر دریایی است.

۳۱مرداد
جزیره نخیلو/ بهشت پرندگان

جزیره نخیلو/ بهشت پرندگان

بام نیوز: جزیره نخیلو، بهشت پرندگان در استان بوشهر از نادرترین جزایر جهان و بی‌نظیرترین جزیره خاورمیانه است‌.