جزیره پادار

۲۸اسفند
 جزیره پادار / اندونزی

 جزیره پادار / اندونزی

بام نیوز: جزیره پادار سومین جزیره بزرگ اندونزی است .