جزیره پاروس

۰۱مهر
یونان، جزیره پاروس

یونان، جزیره پاروس

بام نیوز: پاروس را با خانه‌های سفید‌رنگ معروف یونانی و کلیساهایی با گنبدهای آبی‌رنگ می‌شناسند.