جزیره کبودان

۱۹تیر
ایران/ دریاچه ارومیه

ایران/ دریاچه ارومیه

بام نیوز: این دریاچه میان دو استان آذربایجان غربی و استان آذربایجان شرقی قرار گرفته‌است.