جزیره کرت

۰۵اسفند
جزیره کرت در یونان

جزیره کرت در یونان

بام نیوز: بزرگترین و پرجمعیت ترین جزیرۀ یونانی و پنجمین جزیرۀ بزرگ در دریای مدیترانه است.