جزیره ی سانتورینی

۱۳خرداد
سانتورینی / یونان

سانتورینی / یونان

بام نیوز: جزیره ی سانتورینی در یونان تا پیش از فوران آتشفشان در سال ۱۵۰۰ قبل از میلاد شکل دایره ای داشته است ولی نیروی فوق االعاده زیاد مواد مذاب باعث شد تا بخش مرکزی این جزیره به زیر آب برود.