جزیرۀ زاکینتوس

۰۶فروردین
ساحل ناواجیو

ساحل ناواجیو

بام نیوز: ساحل ناواجیو، یا کشتی شکسته، یک خلیج شنی دور افتاده در جزیرۀ زاکینتوس و از معروف ترین سواحل کشور یونان می باشد.

۰۸خرداد
ساحل ناواجیو

ساحل ناواجیو

بام نیوز: ساحل ناواجیو بعنوان یکی از زیباترین سواحل دنیا شناخته می شود و همچنین محل استقرار بقایای کشتی قاچاقچیان Panagiotis می باشد.