جزیزه

۰۶فروردین
استرالیا

استرالیا

بام نیوز: استرالیا یک کشور مستقل است که از سرزمین اصلی قاره استرالیا، جزیره تاسمانی و جزایر کوچکتر متعددی تشکیل شده‌است.

۲۶آذر
جزیزه زیبای گرن‌کاناریا در اسپانیا

جزیزه زیبای گرن‌کاناریا در اسپانیا

بام نیوز: گرن کاناریا دومین جزیره پرجمعیت مجمع الجزایر قناری است.