جستجونجات

۰۸فروردین
برگزاری یازدهمین برنامه کارگروه جستجو و نجات هیات کوهنوردی مشهد در قالب دومین ستاد اطلاع‌رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان

برگزاری یازدهمین برنامه کارگروه جستجو و نجات هیات کوهنوردی مشهد در قالب دومین ستاد اطلاع‌رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان

بام نیوز: یازدهمین برنامه کارگروه جستجو و نجات هیات کوهنوردی مشهد در قالب دومین ستاد اطلاع‌رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستانی در محل کوه پارک ، ابتدای مسیر قله زو برگزار گردید .