جستجوگر محلی

۱۷اسفند
برگزاری نخستین رویداد آموزش «بلد محلی و جستجوگر محلی»

برگزاری نخستین رویداد آموزش «بلد محلی و جستجوگر محلی»

بام نیوز: نخستین رویداد آموزش «بلد محلی و جستجوگر محلی»، ۱۲ تا ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰ استان خراسان رضوی شهرستان تربت‌جام، گرامیداشت پیش‌کسوت و خیر کوه‌نوردی این شهرستان، جناب آقای شرف‌الدین جلال احمدی و خانواده ایشان برگزار شد.

۱۶بهمن
آموزش کشوری روستایی و عشایری “جستجوگر محلی”

آموزش کشوری روستایی و عشایری “جستجوگر محلی”

انجمن پزشکی کوهستان ایران: آموزش کشوری روستایی و عشایری “جستجوگر محلی”  

۱۵بهمن
آموزش کشوری و روستایی و عشایری «جستجوگر محلی»

آموزش کشوری و روستایی و عشایری «جستجوگر محلی»

انجمن پزشکی کوهستان ایران: آموزش کشوری و روستایی و عشایری «جستجوگر محلی»خوزستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان و اصفهان